poniedziałek, maj 27, 2024

Struktura Organizacyjna

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Włodzimierz Słomczyński, tel. 18 20 147 33 wew. 22

 

Dział Finansowo – Księgowy

Dział Administracyjno – Obsługowy

Dział Pomocy Środowiskowej

- pracownicy socjalni i młodszy asystent rodziny

Dział Świadczeń Finansowych i Dokumentacji

Dział Dodatków Mieszkaniowych

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego– Tel. 18 20 152 14

Dział Usług Opiekuńczych

Dział Integracji i Aktywności Społecznej

 - Punkt Konsultacyjny Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Noclegownia Dla Bezdomnych – Tel. 18 20 620 10

Administrator Bezpieczeństwa Informacji