poniedziałek, maj 27, 2024

Akty Prawne

Do przeglądanie załączników należy użyć programu Adobe Reader, kliknij tutaj aby pobrać

 

Załączniki:
Pobierz plik (USTAWA O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI.pdf)Ustawa o Pomocy Państwa w Wychowywaniu Dzieci[ ]929 kB3 Pobieranie2016-03-15 06:39
Pobierz plik (ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.pdf)Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie[ ]149 kB13 Pobieranie2016-02-15 09:22
Pobierz plik (Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.pdf)Ustawa - Prawo energetyczne[ ]699 kB16 Pobieranie2016-02-15 09:21
Pobierz plik (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.pdf)Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej[ ]316 kB15 Pobieranie2016-02-15 09:21
Pobierz plik (Ustawa o świadczeniach rodzinnych.pdf)Ustawa o świadczeniach rodzinnych[ ]693 kB21 Pobieranie2016-02-15 09:20
Pobierz plik (Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.pdf)Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów[ ]841 kB15 Pobieranie2016-02-15 09:19
Pobierz plik (Ustawa o Karcie Dużej Rodziny.pdf)Ustawa o Karcie Dużej Rodziny[ ]153 kB14 Pobieranie2016-02-15 09:19
Pobierz plik (Ustawa o dodatkach mieszkaniowych.pdf)Ustawa o dodatkach mieszkaniowych[ ]120 kB13 Pobieranie2016-02-15 08:26
Pobierz plik (Ustawa o pomocy społecznej.pdf)Ustawa o pomocy społecznej[ ]554 kB16 Pobieranie2016-02-15 08:26