środa, luty 21, 2024
Pokaż # 
Tytuł Utworzono Autor
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem, ogłasza rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr sprawy PWD-271-9/15. 17 lipiec 2015 Administrator
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem, ogłasza rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr sprawy PWD-271-7/15, którego przedmiotem jest usługa zorganizowania kolonii profilaktycznej dla dzieci z Placówki wsparcia dziennego- Świetlicy "PROMYCZKOWO" 09 czerwiec 2015 Administrator
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem, ogłasza rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr sprawy PP-271-9/15, którego przedmiotem jest usługa Psychologiczna w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 07 kwiecień 2015 Administrator
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem, informuje że w postępowaniu (Nr PP-271-5/15), mającym na celu wyłonienie realizatora usługi psychologicznej - nie wpłynęła żadna oferta. 09 marzec 2015 Administrator
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem, ogłasza rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr sprawy PWD-271–61/14, którego przedmiotem jest dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Placówki wsparcia dziennego – Świetlicy „PROMYCZKOWO” 05 grudzień 2014 Administrator
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem, ogłasza rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr sprawy PWD-271-62/14, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów modelarsko – technicznych. 05 grudzień 2014 Administrator
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem ogłasza rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem na 2015 rok 05 grudzień 2014 Administrator
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem, ogłasza rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr sprawy DAO-271-152/14, DŚR-271-22/14 na realizację usługi świadczenia usług pocztowych w okresie od 02-01-2015r. do 31-12-2015r 05 grudzień 2014 Administrator
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem, ogłasza rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr sprawy PWD-271–52/14, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dla ilości do 26 dzieci z Placówki wsparcia dziennego -„Promyczkowo" 24 październik 2014 Administrator
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem, ogłasza rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr sprawy PWD-271–51/14, którego przedmiotem jest dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Placówki wsparcia dziennego - Świetlicy „PROMYCZKOWO” 24 październik 2014 Administrator